Miejski kontener na śmieci sortowane zazwyczaj przystosowany jest do załadunku bramowego, podobnie jak większość kontenerów komunalnych – wynika to oczywiście z unifikacji systemów transportu. Jest on podzielony na kilka części, przeznaczonych na różne rodzaje odpadów. Największą część zajmuje komora na opakowania plastikowe, których  jest najwięcej w ujęciu objętościowym. Komora ta powinna być oznaczona kolorem żółtym.   Od ekologicznej świadomości konsumenta zależy, czy będzie kupował napoje w opakowaniach zwrotnych, czy jednorazowych, wyraźnie jednak zaczyna pojawiać się tendencja do zmiany przekonania, że ekologiczne opakowanie musi podnosić cenę towaru.

 

Znacznie mniejszą część kontenera na śmieci sortowane zajmuje komora na odpady szklane. Przypisuje się jej kolor zielony. Odpady szklane występują mniejszej ich ilości, ale są  znacznie większej gęstości, niż opakowań plastikowych. Opakowania szklane mogą nawet ulegać zagęszczeniu w trakcie składowania na skutek pękania pod własnym ciężarem, na co w przypadku opakowań plastikowych nie można liczyć – tutaj potrzebne są zgniatarki, jak w prasokontenerach.